Projekt Finnslätten

Ort:
Västerås
Område:
Finnslätten
Adress:
Fredholmsgatan
Antal rum
300 - 400 bostäder
Fastighetsarea:
15 000 m2 BTA
ProjektStatus:
Detaljplanarbete pågår
Som en del i den stadsutveckling som pågår på Finnslätten bidrar Aroseken med bostäder till området.

Idag sitter flertalet världsledande bolag i sin bransch på Finnslätten. För att fortsätta möta morgondagens behov och locka världsledande företag och medarbetare behöver Finnslätten bli en plats för livet, en vision Arosekens samarbetspartner Castellum, arbetar för. På vägen till att bli en plats för livet har flera delar redan etablerats och nu kommer även bostäder bli verklighet.

Bostäder på Finnslätten blir en viktig del för att företagen även fortsatt ska kunna erbjuda medarbetarna ett attraktivt erbjudande i sin helhet. Med nytänkande boendeformer som tillåter boende både för kortare och längre tidsperioder i anslutning till arbetsplatsen.

Vi ser fram emot att arbeta vidare
och kunna säkra upp bostäder för området. Det känns otroligt spännande att vara med och bygga framtidens Finnslätten.
Finnslätten
Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service.

Läs mer om Finnslätten

Nuläge

Vi är just nu i slutfasen av detaljplanearbetet.  Granskning av detaljplan sker fram till början av januari.

Här finns det cookies! På den här hemsidan använder vi cookies för att analysera trafik och anpassa marknadsföring, allt för att du ska få en bra upplevelse. Integritetspolicy ›