Projekt Finnslätten

Ort:
Västerås
Område:
Finnslätten
Adress:
Fredholmsgatan
Antal BOSTÄDER
300 - 400 bostäder
Fastighetsarea:
15 000 m2 BTA
ProjektStatus:
Detaljplan har vunnit laga kraft
Som en del i den stadsutveckling som pågår på Finnslätten bidrar Aroseken med bostäder och hotell till området.

Med företag som Westinghouse, Hitachi Energy, ABB, Alstom och Northvolt – är profilen för Finnslätten som centrum inom energi och elektrifiering tydlig. Finnslätten är platsen där de riktigt stora sakerna händer både nu och framåt.  För att fortsätta möta morgondagens behov och locka världsledande företag och medarbetare behöver Finnslätten bli en plats för livet, det är där bostäder spelar en viktig roll i visionen av Finnslätten.

De bostäder som planeras på platsen är nytänkande boendeformer som tillåter boende både för kortare och längre tidsperioder i anslutning till arbetsplatsen. Det rör sig bl.a. om hotell, coliving och lägenheter.

Vi ser fram emot att säkra upp bostäder för området. Det känns otroligt spännande att vara med och bygga framtidens Finnslätten.
Finnslätten
Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service.

Läs mer om Finnslätten

Nuläge

Detaljplanen för Effekten 5 vann laga kraft i maj 2024. 
Nästa steg är att upphandla en projektorganisation. Under hösten kommer vi att upphandla en entreprenör som vi tillsammans med ska projektera för bygget, med målet att komma i gång med byggnationen under 2025.

Här finns det cookies! På den här hemsidan använder vi cookies för att analysera trafik och anpassa marknadsföring, allt för att du ska få en bra upplevelse. Integritetspolicy ›