Vad är ditt ansvar
vs. vårt ansvar?

Som hyresvärd har vi ansvar för fastigheten men precis på samma sätt finns det en del punkter som hör till dina skyldigheter som hyresgäst.

Vi hjälper dig när:
 • Spis, kyl eller frys inte fungerar. Kontrollera först om någon säkring har gått, om inte kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Det droppar eller läcker från kranar, element eller toalett. Ta kontakt med oss omgående.

 • Fönster eller dörrar inte går att stänga eller är trasiga, kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Det är stopp i avloppet eller om vattnet rinner ner sakta i golvbrunnen eller vasken, trots att du själv har försökt rensa avloppet. Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Brandvarnaren inte fungerar efter att du bytt batteri. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du ansvarar själv för:
 • Att byta filter i spisfläkten.

 • Att byta lampor, lysrör och glimtändare.

 • Att göra rent ventiler för till- och frånluft i lägenheten. (Du får dock inte ändra några inställningar, då störs ventilationen inte bara hos dig utan även hos dina grannar.)

 • Att göra rent avlopp i kök och badrum samt golvbrunnen i badrummet. Vid svåra problem kan du behöva vår hjälp.

 • Att grovsopor och miljöfarligt avfall forslas till återbruket.

 • Testa brandvarnaren och byta batteri vid behov.

Här finns det cookies! På den här hemsidan använder vi cookies för att analysera trafik och anpassa marknadsföring, allt för att du ska få en bra upplevelse. Integritetspolicy ›