2022-01-27
Pressmeddelande
Grönt ljus för bostäder på Finnslätten
Aroseken får grönt ljus att arbeta vidare för att kunna möta företagens behov av boenden på Finnslätten – nu börjar arbetet för att möjliggöra ca 300-400 bostäder.
Gatuvy

För att var en del i den stadsutveckling som pågår på Finnslätten bidrar Aroseken med bostäder till området. Idag sitter flertalet världsledande bolag i sin bransch på Finnslätten. För att fortsätta möta morgondagens behov och locka världsledande företag och medarbetare behöver Finnslätten bli en plats för livet, en vision Arosekens samarbetspartner Kungsleden, ett dotterbolag till Castellum, arbetar för. På vägen till att bli en plats för livet har flera delar redan etablerats och nu kommer även bostäder bli verklighet. Bostäder på Finnslätten blir en viktig del för att företagen även fortsatt ska kunna erbjuda medarbetarna ett attraktivt erbjudande i sin helhet. Med nytänkande boendeformer som tillåter boende både för kortare och längre tidsperioder i anslutning till arbetsplatsen.

- Med ett planuppdrag ser vi nu fram emot att arbeta vidare
och kunna säkra upp bostäder för området. Det känns otroligt spännande att vara med och bygga framtidens Finnslätten, säger Christian Brobeck, vd Aroseken.

ÅWL Arkitekter har tagit fram de första modellerna för platsen som arkitekten James Martin vill beskriva så här:

Översiktsbild

” Intill Lugna gatan i de södra delarna av Finnslätten skapas nytänkande bostadskvarter där människor i alla åldrar, livssituationer och med olika yrken kan mötas. Bostäderna har stor flexibilitet i hur de kan nyttjas med fokus på gemenskap, utbyte och innovation. Allt samlat centrerat nära Finnslättens arbetsplatser men även nära Västerås centrum. Här kan alla trivas oavsett om man vistas i Västerås i två veckor, två månader eller två år. I kvarteren finns trygga gröna bostadsgårdar, närservice och mötesplatser både ute och inne. ”

För att arbetet med boendet ska motsvara behoven, kommer Aroseken fortsätta ha en nära dialog och samverkan med företagen i området, det kommer även fortsatt vara en betydande nyckel för projektet.

Kontakt:
Christian Brobeck
Här finns det cookies! På den här hemsidan använder vi cookies för att analysera trafik och anpassa marknadsföring, allt för att du ska få en bra upplevelse. Integritetspolicy ›