2022-11-02
Projekt
Intresset för fjärrvärmeanslutna byggbodar vaknar till!
Smarta lösningar på byggarbetsplatsen har sällan varit så högvaluta som nu. Det finns en hel del att se över när det kommer till energibesparingar på byggarbetsplatser – en av delarna är byggbodarna. Aroseken och Mälarenergi har sedan 2019 varit igång med fjärrvärmeanslutna byggbodar och intresset har väckts till nytt liv i och med energiläget.

Energianvändningen i byggbodar på byggarbetsplatser har varit lågt prioriterat ur energisynpunkt. Dock börjar insikten komma om att det även här finns möjligheter att spara med resurser, både ekonomiskt och ur hållbarhetssynpunkt.


– Vi utnyttjar rätt energi på rätt plats och får betydligt mindre klimatpåverkan, säger Christian Brobeck, VD Aroseken.

Aroseken och Mälarenergi har tillsammans gjort ett jobb för att förbättra miljön både i och utanför byggbodarna. Genom att ansluta en byggbod till fjärrvärmenätet minskas klimatpåverkande växthusgaser som kommer av uppvärmningen till en tiondel mot om den hade varit elansluten. Byggbodar är traditionellt eluppvärmda och elförbrukningen i dagens 35 000-45 000 svenska byggbodar motsvarar cirka 10 000 eluppvärmda småhus. När man dessutom använder fjärrvärmen för att torka ut byggnader och betongplattor under produktionen sänker man utsläppen ytterligare och kan få en riktigt god ekonomi i konceptet.

Det är hållbart på mer än ett sätt:
”Att använda rätt sorts energi på rätt plats är både en ekonomisk och miljömässig vinst”

Nyfiken på att veta mer om arbetet bakom fjärrvärmeanslutna byggbodar?
Hör av dig till anders.nilsson@aroseken.se

Läs tidigare inlägg om fjärrvärme i byggbodar på Mälarenergis Blogg.

Kontakt:
Anders Nilsson
Här finns det cookies! På den här hemsidan använder vi cookies för att analysera trafik och anpassa marknadsföring, allt för att du ska få en bra upplevelse. Integritetspolicy ›