2021-06-10
Pressmeddelande
Aroseken och Kungsleden i samarbete för att utveckla bostäder på Finnslätten i Västerås
Kungsleden har tecknat avtal med Aroseken om att avyttra del av fastigheten Västerås Effekten 5 för framtida bostadsändamål. Målsättningen är att tillskapa drygt 15 000 kvm BTA bostäder och priset uppgår till 2 000 kr/kvm BTA.

Kungsleden har tecknat avtal med Aroseken om att avyttra del av fastigheten Västerås Effekten 5 för framtida bostadsändamål. Målsättningen är att tillskapa drygt 15 000 kvm BTA bostäder och priset uppgår till 2 000 kr/kvm BTA.

På den del av fastigheten som är föremål för försäljning står idag en vakant byggnad om ca 8 000 kvm. Arbetet med ändring av detaljplanen har nyligen inletts med målsättningen att ha en färdig detaljplan under 2023.

Aroseken tillträder vid lagakraftvunnen detaljplan och genomförd avstyckning.

- Vi känner oss mycket hedrade att Kungsleden har valt oss som strategisk partner att utveckla bostäder till Finnslätten. Vi ser oerhört mycket fram emot samarbete där vi tillsammans med Kungsleden kan hjälpa våra industriföretag att bli ännu mer konkurrenskraftiga genom att erbjuda en gedigen bredd av nya bostadsalternativ, säger Arosekens VD Christian Brobeck.

Lite historik:
2018 startade Kungsleden en dialog med sin största hyresgäst på Finnslätten, ABB, om att utveckla området. Idéerna diskuterades vidare med Västerås Stad som välkomnade de samhällsutvecklande initiativen med stort engagemang. Ett kreativt samarbete mellan Kungsleden, ABB, Västerås Stad, Mälardalens högskola, Northvolt, Westinghouse, Alstom, med flera har sedan lett fram till Vision Finnslätten vars syfte är att utveckla området till en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag.

---

För mer information, vänligen kontakta:
Christian Brobeck VD Aroseken christian.brobeck@aroseken.se
Mats Eriksson, Regionchef Mälardalen Kungsleden mats.eriksson@kungsleden.se

Kontakt:
Christian Brobeck
Här finns det cookies! På den här hemsidan använder vi cookies för att analysera trafik och anpassa marknadsföring, allt för att du ska få en bra upplevelse. Integritetspolicy ›